Kliknite za više proizvoda.
Nije pronađen nijedan proizvod.
Kliknite za više proizvoda.
Nije pronađen nijedan proizvod.

GDPR

Šta je GDPR?

Zaštita ličnih podataka jedan je od osnovnih zadataka koje GDPR stavlja pred organizacije bilo da je riječ o ličnim podacima korisnika, klienata ili zaposlenih. Organizacije u svakom trenutku moraju znati gdje su koji podaci kao i u koju svrhu se smeju koristiti. Isto tako, u slučaju da neko odluči povući saglasnost za korištenje njegovih ličnih podataka, organizacije moraju biti u mogućnosti da to učine u zadatom roku.

Šta je sve lični podatak

Ime, adresa, e-mail adresa, IP i MAC adresa, GPS lokacija, RFID tagova i kolačića na web stranicama, telefonski broj, fotografija, video snimci pojedinaca, OIB, biometriski podaci (otisak prsta, snimak zenice oka), genetski podaci, podaci o obrazovanju i stručnoj spremi, podaci o plati, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci, podaci o zdravlju, seksualnoj orjentisanosti, glas i mnogi drugi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Dakle svaka kompanija u Evropi koja prikuplja neke od navedenih podataka je podložna ovoj uredbi, te će se od slučaja do slučaja određivati predstavlja li podatak koji prikupljate lični podatak pojedinca

Kako stoje stvari sa vašim ličnim podacima na ovom sajtu

Vaši podaci su zaštičeni tako što smo na našem sajtu ispoštovali sledeće zahteve:

• Korisnik ima parvo na pristup svojim ličnim podacima na stranici moj nalog.

• Korisnik ima parvo na mobilnost ličnih informacija (Korisnik može preuzeti kopiju svojih podataka u PDF formatu ili u CSV formatu)

• Korisnik ima parvo da izmeni ili izbriše svoje lične podatke, podnoseći zahtev Internet prodavcu.

• Korisnik ima parvo da da ili povuče saglasnost o korišćenu ličnih podataka.

• Internet prodavac ima obavezu da prati sve aktivnosti vezane za lične podatke, kao I da iste čuva u jednom log fajlu. (naročito one vezane za davnje i povlačenje saglasnosti kao I zahtev za brisanje ličnih podataka.)

Postavke

Kliknite za više proizvoda.
Nije pronađen nijedan proizvod.

Meni

QR kod

Kreirajte prvo nalog da bi dodavali proizvode u omiljeno.

Kreirajte nalog

Kreirajte nalog da bi ste koristili listu za kupovinu

Kreirajte nalog